Gezondheidscentrum Diemen-Noord

In mei 2008 is er een start gemaakt met een verbouwing van het gezondheidscentrum in Diemen.

Bij de verbouwing was Hogeterp & Beets Elecro Engineering verantwoordelijk voor de electrische instalaties, bestaande uit:

Licht- en krachtinstallatie
In het gebouw is licht- en kracht-installatie geïnstalleerd.

Data-installatie
Ook is er in het gezondheidscentrum een data-installatie geïnstalleerd.