Nieuwbouw en uitbreiden tandarts praktijk te Kampen

In november 2005 was er nieuwbouw en uitbreiding van de tandartsenpraktijk gerealiseerd.
Hogeterp & Beets Electro Engineering was verantwoordelijk voor de elektrische instalaties, bestaande uit:

Licht- en krachtinstallatie
Het gebouw is voorzien van licht- en krachtinstallatie.

Data-installatie
Er is in het gebouw ook een data-installatie geïnstalleerd.

Telefoon installatie
Ook is er in het restaurant een telefoon-installatie geïnstalleerd.

Inbraakdetectie installatie
In de tandartspraktijk is een inbraakdetectie installatie geïnstalleerd. In verband met veiligheidsvoorschriften is dit de enige informatie die verstrekt kan worden.