Renovatie Scholengemeenschap Hageveld College te Heemstede

Begin 2002 is een start gemaakt met de renovatie van het bestaande college en de nieuwbouw van een sporthal en een verbindingsgang / overblijfruimte tussen twee vleugels. Het voormalig klooster met een totaaloppervlakte van ca 11400m². ligt in de gemeente Heemstede.

Hogeterp & Beets Electro Engineering was verantwoordelijk voor de elektrische installatie, bestaande uit:

Licht- en krachtinstallatie:
In het college heeft een renovatie plaatsgevonden van de licht- en krachtinstallatie waaronder het uitwisselen van een vermogensautomaat naar 400A, het vervangen en nieuw plaatsen van een twintigtal onderverdelers. Alle lokalen, gangen, trappenhuizen, sportfaciliteiten, bibliotheek en dergelijke zijn voorzien van Zumtobel, Lumiance en Philips armaturen zoals downlighters en TL armaturen. Ook is het terrein buiten voorzien van armaturen in de vorm van lantaarnpalen en gevelarmaturen. De verlichting wordt geschakeld door o.a. wipschakelaars, bewegingsdetectoren, schemerschakelaar, tijdklok en vier stuks centrale bedieningspanelen in de vorm van een LCD scherm, aangesloten op het Europese Installatie Bus systeem (EIB).

Tevens is er een kabel-, vloer- en wandgoottracé aangelegd, is het college voorzien van een noodverlichtinginstallatie, een aardingsinstallatie en is de elektrische installatie met Busch Jaeger schakelmateriaal afgemonteerd.

Brandmeldinstallatie:
In het collegegebouw is een brandmeldinstallatie van het fabrikaat TYCO geïnstalleerd, gebaseerd op een door de brandweer goedgekeurd Programma van Eisen met bijbehorende tekeningen en blokschema’s.

De installatie bestaat uit een hoofdcentrale en twee subcentrales. Vanuit deze centrales zijn alle adresseerbare automatische rook- en thermische melders, handmelders, sirenes en sturingen (VESDA systeem, kleefmagneten en regelkast) aangesloten. In de koepel is een VESDA rookdetectie systeem gemaakt, die door middel van luchtaanzuiging rook detecteert.

Tevens vindt er een doormelding plaats naar de brandweer en is de installatie voorzien van een geografisch paneel.

Lestijdensignalerings installatie:
In het college is een lestijdensignalerings installatie geïnstalleerd, welke via het EIB bussysteem is aangesloten op een jaarklok en voor de handbediening is aangesloten op de centrale bedieningspanelen.

Data communicatie installatie:
In het college is een multimedia installatie van het fabrikaat Kerpen Eline 1200 geïnstalleerd. Kerpen Eline is een uniek multimedia bekabelingssysteem. Over één Megaline kabel kunnen namelijk diverse diensten gerealiseerd worden. Bij het Hageveld College gaat het dataverkeer, de telefonie de centrale antenne en bewakingscamera’s over dezelfde kabel.

Op de werkplekken zijn EC7 connector aansluitingen gerealiseerd die per connector vier diensten kunnen verzorgen. De bekabeling is gelegd vanaf de werkplekken naar in totaal acht patchkasten, verdeeld over het complex.

Mindervalide toiletsignalering:
In het college is een mindervalide toiletsignalering van het fabrikaat Busch-Jaeger geïnstalleerd.
De installatie bestaande uit voeding, trek- en resetcontacten en alarmgever, is door middel van het EIB systeem aangesloten op het centraal bedieningspaneel.