Restaurant Anna te Amsterdam

Eind 2010 is er een start gemaakt met het realiseren van een verbouwing in het restaurant Anna te Amsterdam.
Hogeterp & Beets Electro Engineering was verantwoordelijk voor de elektrische installaties, bestaande uit:

Licht en kracht installatie
Het gebouw is voorzien van licht- en krachtinstallatie.

Lichtaansturing- installatie
In het gebouw is een lichtaansturing- installatie geïnstalleerd.

Brandmeld-installatie
In het restaurant is er een brandmeld-installatie geïnstalleerd. Tevens vindt er een doormelding plaats naar de brandweer.

Inbraakdetectie installatie
In het gebouw is een inbraakdetectie installatie geïnstalleerd. In verband met veiligheidvoorschriften is dit de enige informatie die verstrekt kan worden.