Restaurant het Rem eiland te Amsterdam

Hogeterp & Beets Electro Engineering was verantwoordelijk voor de elektrische installaties, bestaande uit:

Licht en kracht installatie
Het gebouw is voorzien van licht- en krachtinstallatie.

Data-installatie
Er is in het gebouw ook een data-installatie geïnstalleerd.