Restaurant Kitchen en Bar Van Rijn te Amsterdam

Begin 2012 is er een start gemaakt met het realiseren van een verbouwing in het restaurant Kitchen & Bar Van Rijn te Amsterdam.
Hogeterp & Beets Electro Engineering was verantwoordelijk voor de elektrische installaties, bestaande uit:

Licht en kracht installatie
Het gebouw is voorzien van licht- en krachtinstallatie.

Lichtaansturing- installatie
In het gebouw hebben wij een lichtaansturing- installatie geïnstalleerd.

Telefoon installatie
Ook is er in het restaurant een telefoon-installatie geïnstalleerd.

Data-installatie
Er is in het gebouw ook een data-installatie geïnstalleerd.

Inbraakdetectie installatie
In het gebouw is een inbraakdetectie installatie geïnstalleerd. In verband met veiligheidvoorschriften is dit de enige informatie die verstrekt kan worden.